Overtredingen, feitnummers en boetebedragen per 01-01-2014

 Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende

H 645 a met één of twee hengels                                                                                     € 130

H 645 b met één peur                                                                                                            € 200

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:

H 647 b schriftelijke toestemming (vergunning) bij het gebruik van één of

meer hengels of peuren                                                                                                          €  90

H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten                                                 €  90

 

Niet toegestaan vistuig:

H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig                                                                   *


Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:

H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen                                    € 280

H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen                              *

 

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:    

H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas                                €   90

H 652 b een staand net                                                                                                    € 280

H 654   vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een

door hem aangewezen water                                                                                            €   90

H 656   tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang                       €   90

  Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:

H 662 a van een vistuig dat op dat moment op dat water niet gebruikt mag worden        €   90

H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning)

hebt om daar te vissen                                                                                                                       €   90

H 662 c van één peur of meer dan twee hengels terwijl je geen

toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen                                                                       € 130

H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder te beschikken over een akte

en/of de vereiste toestemming (vergunning) van de visrechthebbende                                   € 280

H 662 e van een niet toegestaan vistuig                                                                                          *

 Levend aas:

H 664 vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas                                           € 370

 

Minimum maten en gesloten tijden (vis):

H 666 ondermaatse vis niet direct terugzetten                                                                             € 140

H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd                      € 140

H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm                                         € 240

 Valse naam / identificatieplicht :

D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, ect. opgeven                                              € 370

D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs

ter inzage aan te bieden                                                                                                               € 90    

 

 

*  Bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie